• sk
    • English

Stavebná výroba

Zamestnanci spoločnosti sa na úseku stavebnej výroby venujú spracovaniu projektu od cenovej ponuky a vypracovaniu výkazu výmer k realizácii stavby. Zabezpečujú stavebný dozor s poskytnutím odborných konzultácií k projektom - statika, architektúra s päť ročnou garanciou, zárukou k zhotovenému stavebnému dielu. Kvalitatívny audit. Poradenstvo pri používaní stavebných materiálov. Spoločnosť je plne etablovaná na stavebnom trhu Slovenskej republiky a výsledky jej činnosti je možné vidieť na celom území Slovenska.

Kvalita

Obytné domy

Priemyselné haly

Postavili sme

- budova Špeciálneho súdu v Pezinku – stavebná časť
- rekonštrukcia historickej budovy ACADEMIA ISTROPOLITANA na pešej zóne v Bratislave
- hotel FIM v Demänovskej doline
- penzión MAXIM v Demänovej
- budova pobočky TATRA BANKY v Liptovskom Mikuláši
- veľkokapacitné garáže
- bytové a rodinné domy

Galéria a referencie
Penzión MILAN
Penzión MAXIM
Penzión CYRO
Hotel FIM v Demänovskej doline
Hotel FIM v Demänovskej doline
Taval Prešov
Taval Prešov
Priemyselný park Kechnec
Priemyselný park Kechnec
Priemyselný park Kechnec
Predajňa Quiltex v Bratislave
Predajňa Quiltex v Bratislave
Výrobná hala Quiltex v Liptovskom Mikuláši
Výrobná hala Quiltex v Liptovskom Mikuláši
Prestavaný internát na bytový dom
Pobočka Tatra banky v Liptovskom Mikuláši
Pobočka Tatra banky v Liptovskom Mikuláši
Čerpacia stanica Shell
Čerpacia stanica Shell
Poschodové garáže na Podbrezinách
IBS Špeciálny súd, úrad špeciálneho prokurátora Pezinok
IBS Špeciálny súd, úrad špeciálneho prokurátora Pezinok