• sk
    • English

Kvalita

Spoločnosť sa riadi funkčným systémom manažérstva kvality potvrdeným certifikátom STN EN ISO 9001:2001 spoločnosti SGS Slovakia spol., s r. o. s cieľom dosahovať maximálnu kvalitu a efektívnosť výroby a v konečnom dôsledku spokojnosť zákazníkov.