• sk
    • English

Recyklácia stavebného odpadu

Člen Združenia na rozvoj recyklácie stavebných materiálov

Naša firma pôsobí v oblasti recyklácie odpadov od roku 2005. V roku 2011 sme uviedli do prevádzky recyklačný závod LIPTOV v priemyselnej zóne Okoličné. Spolu s týmto krokom sme rozšírili skupiny spracovávaných odpadov o ďalšie stavebné odpady kategórie "O", takže v súčasností pokrývame všetky rozhodujúce podskupiny v skupine stavebných odpadov 17 a niektoré odpady v skupine 01 odpady z ťažby a ďalšie. Súčasťou strediska je i zberný dvor na zhromažďovanie stavebných odpadov.

Kvalita
Leták
Cenníky
Na stiahnutie
Projekty
letak_button

Služby

- rozoberanie stavieb, búracie, demolačné práce špeciálnou technikou, výkopové a zemné práce

- odvoz stavebného odpadu našou dopravou

- zber, uskladnenie, drvenie, triedenie, spracovanie a recykláciu stavebného odpadu

- predaj recyklovaného triedeného materiálu vhodného na opätovné použitie v stavebníctve

- zapožičiavanie kontajnerov a ich odvoz

Tieto služby poskytujeme na našom recyklačnom stredisku Okoličné.

Druhy spracovávaných odpadov

Spracovávame odpady uvedené v tabuľke

Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Liptovskom Mikuláši č.: Odp. 2011/00336 – 003/Lo zo dňa 8.3.2011 o udelení súhlasu podľa § 7 ods.1 písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. A/2010/01104/Sl zo dňa 23.7.2010 o udelení súhlasu podľa § 70 písm. p) a § 7 ods.1 písm. h) zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia v Žiline č.A/2011/00711/Sl zo dňa 16.5.2011 o udelení súhlasu podľa § 70 písm. p) a § 7 ods.1 písm. h) zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Katalógové číslo - Názov01 04 08 - Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07

15 01 03 - Obaly z dreva

17 01 01 - Betón

17 01 02 - Tehly

17 01 07 - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 01 - Drevo

17 03 02 - Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 05 04 - Zemina a kamenivo iné ako uvedené 17 05 03

17 05 06 - Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 08 - Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

17 09 04 - Zmieš. odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

19 12 07 - Drevo iné ako uvedené v 19 12 06

19 12 09 - Minerálne látky (piesok, kamenivo)

20 01 38 - Drevo iné ako uvedené v 20 01 37

Recykláty

- Betónový recyklát

- Tehlový recyklát

- Asfaltový recyklát

- Recyklované kamenivo s prímesou zeminy

- Recyklované kamenivo triedené a drvené a triedené

- Zemina triedená (hrubá a na konečné terénne úpravy)

Vyššie uvedené recykláty ponúkame v bežne používaných frakciách od 0 do 150 mm

Galéria a referencie
Stredisko recyklácie
Mobilný triedič SANDVIK QA 240 a mobilný čeľusťový drvič SANDVIK QJ 340
Mobilný čeľusťový drvič SANDVIK QJ 340
Mobilný triedič SANDVIK QA 240
Čelné kolesové nakladače NEW HOLAND W 270B
Rýpadlo NEW HOLAND E150B-BR s hydraulickým demolačným kladivom INDECO HP 1800
Rýpadlo NEW HOLAND E305B s hydraulickým otočným drvičom INDECO IRP 750
Traktor bager NEW HOLAND LB 115 B
Stredisko recyklácie
Stredisko recyklácie
Stredisko recyklácie
Stredisko recyklácie
Čelný kolesový nakladač NEW HOLAND W 270B
Stredisko recyklácie
Ťahačový valec AMMANN ASC 150
Renault Kerax kontajnerový nosič
Stredisko recyklácie